Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám ponúknuť prekladateľské služby z/do anglického jazyka. Ponúkame kvalitné a promptné služby za rozumnú cenu.

Oblasť pôsobnosti
Zaoberáme sa prekladmi v nasledujúcich oblastiach:
* všetky druhy zmlúv a dohôd
* ekonomika, financie, účtovníctvo, audítorstvo
* priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojníctvo
* technika
* medicína
* a veľa ďalších oblastí

Zároveň ponúkame aj všetky druhy prekladov s úradným overením. Preklady s úradným overením sú opatrené pečiatkou súdneho prekladateľa. Úradné overené preklady sa môžu použiť pre úradné účely (napr. vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, výpisy z OR, výpisy z registra trestov, certifikáty, účtovné závierky, audítorské správy, rôzne zmluvy atď.)

Termíny vyhotovenia prekladov
Preklady vyhotovujeme v bežnom, promptnom a expresnom termíne. Bežný termín: do 3 dní, rozsah prekladu by nemal prekročiť 8 normostrán (je možné sa dohodnúť aj na väčšom rozsahu)
Promptný termín: do 24 hodín, príplatok 10% k cene prekladu
Expresný termín: do 4 hodín, príplatok 30% k cene prekladu
Naše služby ponúkame 7 dní v týždni, kontaktovať nás môžete aj cez sviatky a víkendy.

Kontakt
TEL: +421 903 24 74 24
FAX: +421 31 551 66 59
email: translations@signalservice.biz

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
S úctou,

ROYAL – Preklady z/do anglického jazyka